Baka to Test to Shoukanju Ni EP 13 END (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 12 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 11 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 10 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 09 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 08 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 07 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 06 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 05 (2010)


Baka to Test to Shoukanju Ni EP 04 (2010)